Tem từ cứng

Hiển thị một kết quả duy nhất

-4%
7.460  7.150 
-5%
7.430  7.050 
-6%
8.300  7.840 
-5%
9.040  8.580 
-4%
40.100  38.500 
-6%
3.100  2.900 
-3%
7.231  6.990 
-15%
1.550  1.320 
-10%
1.720  1.550 
-7%
2.700  2.500 
-15%
2.300  1.950 
-12%
3.840  3.390